Van Intuïtie naar Resultaat

Laten we maar gelijk man en paard noemen: slechts 9.1 % van alle verkoopinspanningen leidt tot een resultaat (onderzoek Harvard University). En dit is al ongeveer twintig jaar zo. Wat is er aan de hand? Hoe komt dit? En belangrijker, hoe verhelpen we dit?

De verkoper wordt door diverse factoren gehinderd: historisch, sociologisch, organisatorisch, didactisch en psychologisch. Dat lijkt veel….. en dat is het ook. Er is ruis op de weg, er zijn blokkades, zowel in als extern, en zo zouden we nog wel even door kunnen gaan.

Dit, terwijl de oplossing relatief eenvoudig te vinden is. Namelijk bij de verkoper zelf. Vraag aan een verkoper en hij of zij kan je exact vertellen waar het mis is gegaan in een verkoopproces. Indien je dan vervolgens vraagt wanneer ze dat voor het eerst merkten, ligt dat moment eerder in de tijd!

Wat is er aan de hand, hoe komt dit en hoe verhelp ik dit? Business Process Selling geeft het antwoord.

Welkom bij Lymen Sales Development

De meeste verkopers benutten hun onderbewuste, hun gevoel, hun intuïtie niet of te laat. Door aan te leren om dit te gebruiken, stijgt de effectiviteit en het succes in de verkoop structureel. Kortom, benut je intuïtie, je gevoel en laat het samenwerken met wat je denkt en doet. Succes verzekerd.

De Business Proces Selling methode stelt je in staat dit te ontwikkelen.